Kontaktpersonerne

  Landsformand
Kaj Poulsen
Skulsballevej 12
7140 Stouby
Tlf. 30 66 50 57

kop@mailpostbox.dk

 Medlemskontoret
Frederik Svendsen
Fjordgade 8 
9240 Nibe
Tlf. 23 30 14 39
daff.medlemskontor@live.dk
 
 
Landsnæstfrmand
Thomas Finn Bierberg-Christensen
Gershøjvej 87
4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 25 31 92 12
thomas.bierberg@pffu.dk

 
 
 
Redaktør
Henning Nielsen
Halsebyvej 30
4200 Korsør
Tlf. 58 38 72 25
henviol30gmail.com
 
 
 
Landssekretær
Flemming Kjærulf
Kystvej 26 A
5800 Nyborg 
tlf: 53 83 00 53
fkjerulf@mail.dk
 
 
Webmaster
Annette Adamsen
Koglestien 3
8420 Knebel
29 87 48 18
it@itannet.dk
 
 
 
Landskassereren
Erling Lund Jørgensen
Toftevej 37
6051 Almind
Tlf. 75 56 18 87
erlinglj@stofanet.dk
 
 
Søsportens Sikkerhedsråd og Livsforsikring
Flemming Hørsted
Zion 43
8420 Knebel
Tlf. 86 35 23 86  / 21 60 15 85
flehors@dlgtele.dk
 
 
 
Økonomiudvalgsformand
Frederik Svendsen
Fjordgade 8 
9240 Nibe
Tlf. 23 30 14 39
daff.medlemskontor@live.dk
 
 
Saltvandsudvalget + 7-udvalget
Kaj Poulsen
Skulsballevej 12
7140 Stouby
Tlf. 30 66 50 57
kop@mailpostbox.dk
www.ena25.dk
 
 
 
Kredsformand. Kreds 1
Torben Larsen
Lill Myregårdsvejen 5
3720 Åkirkeby
Tlf. 56 97 54 72
chalto@mail.tele.dk
    Bierhvervsnævnet
Torben Larsen
Lill Myregårdsvejen 5
3720 Åkirkeby
Tlf. 56 97 54 72
chalto@mail.tele.dk
 
 
  
Kredsformand Kreds 2
Jørgen Junker
Tollerupparken 26 A
3600  Frederikssund
tlf.40 52 00 59
daffkreds2@gmail.com
 
 
Saltvandsudvalet
Vagn Gram
Fruens Løkke 49
5600 Faaborg
Tlf. 20 16 74 37
vgram@live.dk
 
 
Kredsformand. Kreds 3
Bjarne Nielsen
Skåningevej 35
4773 Stensved
Tlf. 55 38 63 80
nielsen.bjarne.s@gmail.com
 
Friluftskoordinartor
Bjarne Nielsen
Skåningevej 35
4773 Stensved
Tlf. 55 38 63 80
nielsen.bjarne.s@gmail.com
 
 
  
Kredsformand. Kreds 4
Vagn Gram
Fruens Løkke 49
5600 Faaborg
Tlf. 20 16 74 37
vgram@live.dk
 

 

Logomatrialer / salg af fiskeudstyr
Frederik Svendsen
Fjordgade 8
9240 Nibe
23 30 14 39
daff.medlemskontor@live.dk
 
 
 
Kredsformand. Kreds 5
Svend Matthiesen
Jørgensgård 50 B
6400 Sønderborg
Tlf. 30 90 40 60
sv.matthiesen@email.dk
 
 
Ansvarlig for Fanen
Kaj Poulsen
Skulsballevej 12
7140 Stouby
Tlf. 30 66 50 57
kop@mailpostbox.dk
www.ena25.dk
 
 
 
Kredsformand. Kreds 9
Kaj Poulsen
Skulsballevej 12
7140 Stouby
Tlf. 30 66 50 57
kop@mailpostbox.dk
www.ena25.dk
    Ekstern Revisor
Price Waterhous Coopers – Fredericia
 
 
 
Kredsformand. Kreds 10
Frederik Svendsen
Fjordgade 8
9240 Nibe
23 30 14 39
daff.medlemskontor@live.dk
 
    Intern Revisor
Erling Rasmussen
Køge
 
 
 
Kredsformand. Kreds 11
Flemming Hørsted
Zion 43
8420 Knebel
Tlf. 86 35 23 86 / 21 60 15 85
flehors@dlgtele.dk
 
Intern Revisor
Svend Matthisen
Sønderborg
 
 
 
 
Annonce tegning.
Rabøl Grafisk Produktion
Kontakt person.
Pia Lund Hasselgren
Tlf. 96 49 88 13
dff@rabol.dk
www.farsoavis.dk
    Intern Revisor-suppleant
Knud Poulsen
Køge
 
 
Forretningsudvalget
 

 

Landsformand
Kaj Poulsen
Skulsballevej 12
7140 Stouby
Tlf. 30 66 50 57
kop@mailpostbox.dk
www.ena25.dk
 
 
HB-repræsentant i fiskeriudvalget
Flemming Kjærulf
Kystvej 26 A
5800 Nyborg
Tlf. 53 83 00 53
fkjerulf@mail.dk
 
 
Medlemskontoret
Frederik Svendsen
Fjordgade 8
9240 Nibe
23 30 14 39
daff.medlemskontor@live.dk 
 
 
PR Udvalget
Vagn Gram
Fruens Løkke 49 –
5600 Faaborg
Tlf. 20 16 74 37
vgram@live.dk
 
 
 
Næstformand
Thomas Finn B. Christensen
  
 
 
 
Bladudvalget
Henning Nielsen
Halsebyvej 30
4200 Korsør
Tlf. 58 38 72 25
henviol@dlgtele.dk

 

Top